CONTACT US

Shenzhen Boyukang Electronics Co., Ltd.

Tel: +86 13760167773

Email: boyukang@gmail.com

Whatsapp: +86 13760167773

Add:

Scan the qr codeClose
the qr code